Πράσινες Τεχνολογίες για την σωτηρία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα της επιλογής ανάμεσα στις γέφυρες του φυσικού αερίου και του καθαρού άνθρακα.

Το αποτέλεσμα της Συνόδου της Γλασκώβης (COP 26) και οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου (ΦΑ) έφεραν πάλι στo προσκήνιο την έλλειψη ικανοποιητικού σχεδιασμού για την έγκαιρη και  αποτελεσματική ανάπτυξη των «πράσινων τεχνολογιών» και των απαιτούμενων δεξιοτήτων του προσωπικού για την ανάπτυξη των μονάδων της «πράσινης» οικονομίας. 

Για τις απαιτούμενες δεξιότητες ηΠαγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το 2030, θα χαθούν 800 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή  το 1/5 του σημερινού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Επί πλέον οι τεκτονικές αυτές αλλαγές θα δημιουργήσουν τα επόμενα 15 χρόνια  500 εκατ. θέσεις νέους κλάδους εργασίας σε εξιδεικευμένες ειδικότητες της πράσινης οικονομίας  που θα απαιτούν  πολυδιάστατες δεξιότητες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης. 

Το SOUTHEASTERN με προτεραιότητα τις Φυσικές και Τεχνικές Επιστήμες (Engineering & Natural Sciences) δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα STEM (Science, Technology, Engineering, Applied Mathematics) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του μέλλοντος, στην «Πράσινη Μετάβαση» και στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό».

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΙΛΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ SOUTHEASTERN

Πράσινες Τεχνολογίες για την σωτηρία του πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα της επιλογής ανάμεσα στις γέφυρες του φυσικού αερίου και του καθαρού άνθρακα.

Η αποτυχία της συνόδου της Γλασκώβης και οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου (ΦΑ) έφεραν πάλι στo προσκήνιο την έλλειψη ικανοποιητικού σχεδιασμού για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανάπτυξη των «πράσινων τεχνολογιών” και των απαιτούμενων δεξιοτήτων του προσωπικού για την ανάπτυξη των μονάδων της «πράσινης» οικονομίας.

 

Για το τελευταίο η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το 2030, θα χαθούν 800 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή το 1/5 του σημερινού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Επί πλέον οι τεκτονικές αυτές αλλαγές θα δημιουργήσουν τα επόμενα 15 χρόνια 500 εκατ. θέσεις νέους κλάδους εργασίας σε εξιδεικευμένες ειδικότητες της πράσινης οικονομίας που θα απαιτούν πολυδιάστατες δεξιότητες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης.

 

Το SOUTHEASTERN με προτεραιότητα τις Φυσικές και Τεχνικές Επιστήμες (Engineering & Natural Sciences) δίνει έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα STEM (Science, Technology, Engineering, Applied Mathematics) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του μέλλοντος.

Η ανάπτυξη των

 «πράσινων τεχνολογιών»

είναι μονόδρομος για την

μείωση των επερχόμενων

καταστροφών της

Κλιματικής Αλλαγής

Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος, υπεύθυνος Έρευνας και Τεχνολογίας στο Southeastern και πρώην Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Στο θέμα αυτό ο Δρ. Νίκος Κανελλόπουλος, υπεύθυνος Έρευνας και Τεχνολογίας στο Southeastern και πρώην πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» επεσήμανε ότι για την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν μέν υιοθετήσει τη χρήση του «φυσικού αερίου ως ενδιάμεσης γέφυρας για την ενεργειακή μετάβαση», πολλές όμως χώρες συνεχίζουν απρόσκοπτα την χρήση του άνθρακα.

GREEN TECHNOLOGIES

Πράσινες Τεχνολογίες

για την μείωση των εκπομπών άνθρακα και του κόστους ενέργειας

Εκτιμάται ότι η συνολική ηλεκτρική παραγόμενη ισχύς από άνθρακα μειώνεται με πολύ χαμηλό ρυθμό από τα 1.937,17 GW το 2020 στα 1.630,80 GW το 2030. Έτσι η Κίνα, η πρώτη χώρα σε εκπομπές άνθρακα, ανακοίνωσε την κατασκευή 43 νέων μονάδων άνθρακα και 18 νέων μονάδων υψικαμίνων, ενώ η «μετάβαση στην πράσινη ενέργεια» για την Ινδία, την τρίτη χώρα σε εκπομπές άνθρακα και πολλές άλλες χώρες (Ανατολική Ευρώπη, Τουρκία) περιγράφεται επιγραμματικά με το «talk renewableswalk coal» . 

Ανάπτυξη νέας γενιάς τεχνολογιών και γέφυρα «πράσινου άνθρακα»

Βάσει αυτών ένας κύριος  στόχος είναι και η ανάπτυξη «Πράσινων Τεχνολογιών», βασισμένων σε πρόσφατα επιτεύγματα της Νανοτεχνολογίας, όπως οι μεμβράνες προσανατολισμένων οξειδίων του γραφενίου 

Οι μεγάλης διαπερατότητας μεμβράνες αυτές νέας γενιάς αναμένεται ότι θα οδηγήσουν στην μείωση του κόστους της δέσμευσης του CO2  κάτω των $30/τόνο δεσμευμένου CO2 μέχριτο 2035 , που είναι σύμφωνα με τον  στόχοςτουDepartment of Energy (DoE) των ΗΠΑ.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και την δυνατότητα παραγωγής   φθηνής «πράσινης» ενέργειας από άνθρακα χωρίς εκπομπές διοξειδίου και την δημιουργία της εναλλακτικής «γέφυρας του καθαρού η πράσινου άνθρακα». 

Σε  σύγκριση με την «γέφυρα του ΦΑ», το ΦΑ έχει μεν το πλεονέκτημα των μειωμένων εκπομπών CO2 κατά 50%, παράλληλα όμως έχει τα μειονεκτήματα του μεγάλου κόστους και των εκπομπών μεθανίου, το οποίο είναι 82 φορές πιο δραστικοί από το CO2. 

southeastern green energy maps

We need a bridge connecting Africa with  Europe, which is also described as Natural NG transport and an arrow from Europe to Africa, named «reverse CO2  transport»

Η μελλοντική χρήση των αγωγών ΦΑ

Στα πλαίσια αυτά ενδιαφέρον παρουσιάζει για την «πράσινη οικονομία» η μελλοντική χρήση των αγωγών ΦΑ για την μεταφορά του CO2 που θα παράγεται από την Ευρώπη από την καύση του άνθρακα, την τσιμεντοβιομηχανία κλπ στην Αφρική (ή την Μέση Ανατολή με τον αγωγό East Med)και στο Νότο για την μετατροπή του σε υγρά καύσιμα, όπως η μεθανόλη, χρησιμοποιώντας χαμηλού κόστους πράσινο υδρογόνο που θα παράγεται από ηλεκτρόλυση ή βιοαέριο H2. 

southeaster μετατροπη cΟ2

Τα επαγγέλματα του Μέλλοντος και οι ριζικές αλλαγές στον τομέα της εργασίας

Καινοτόμα Προγράμματα για τις Νέες Τεχνολογίες της «Πράσινης Μετάβασης»

Τα πρωτοπόρα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικότητες Μηχανικών θα συνδυασθούν με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα (λ.χ. υπό την αιγίδα του Ορίζοντα Ευρώπη 2021-2027– Horizon Europe) με προτεραιότητα τις  Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies) για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, σε τομείς όπως:

 • η απορρόφηση και μετατροπή του Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) — Carbon dioxide capture and conversion
 • οι Εφαρμογές Γεωθερμίας (Geothermal Εnergy Αpplications)
 • η ανάπτυξη «νέας γενιάς» ηλεκτροδίων νανοσωλήνων για τον διαχωρισμό το άνθρακα
 • η μείωση του κόστους διαχωρισμού του διοξειδίου του άνθρακα από τα βιομηχανικά απαέρια
 • η υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή εύκολα μεταφερόμενων υγρών καυσίμων (μεθανόλη, DME)
 • η παραγωγή «νέας γενιάς» μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Eπιπρόσθετα, στο χώρο των Επιστημών Ανθρώπινης Υγείας (HEALTH SCIENCES), το Southeastern δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του, να έχουν ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μεγάλης διαρκείας σε συνεργασία με την Αμερικανική Εταιρεία Biotherpeutics, που ασχολούνται με:

 • την αντιμετώπιση του COVID με τακτική χορήγηση φαρμάκων
 • την αντιμετώπιση του Alzheimer με εφαρμογές παραγωγής πρωτεϊνών  που παράγονται στο εργαστήριο (in vitro) και στρατηγική χρήσιμοποίηση αμινοξέων (aminoacids)
 • την καλλιέργεια βλαστοκυττάρων για την θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα
 • την ανάπτυξη γενοσήμων φαρμάκων
 • την ανάπτυξη διαδερμικών φαρμάκων (παυσιπόνων)
 • την καινοτόμο διακίνηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη  και την ανάπτυξη καινοτόμων COVID tests.

 

southeastern students

18000+

Iστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων

CAREER-FOCUSED STUDIES

Σταδιοδρομία σε κορυφαίες εταιρείες με παγκόσμιο ορίζοντα απασχόλησης

Το Southeastern μετρά πάνω από 18.000 ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας των αποφοίτων του.

Ένας μεγάλος αριθμός  αποφοίτων του σταδιοδρόμησαν στις ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες όπως Google, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak, CCC, Embraer, Glaxosmith Kline (GSK), Saudi Aramco, Marathon, Conoco Phillips, ENI, AGOCO (Arabian Gulf Oil Company), Kuwait Petroleum, California State University Stanislaus.

 • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό(ΕΔΠ)-Κάτοχοι Διδακτορικών Τίτλων 100% 100%
 • Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό(ΕΔΠ) με ενεργό ανάμειξη σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 90% 90%
 • Χρόνος κατάρτισης των σπουδαστών σε εργαστηριακό ή ερευνητικό περιβάλλον σε όλο το φάσμα των προσφερόμενων ειδικοτήτων 40% 40%
 • Τμήματα διδασκαλίας κάτω των 10 ατόμων 100% 100%
 • Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων (με τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου(live, synchronous, interactive) 100% 100%
 • Απόφοιτοι που καθίστανται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 73,3% 73,3%

Πέραν από την «Πράσινη Μετάβαση», η 4η βιομηχανική επανάσταση συσχετίζεται με τις κοσμογονικές τεχνολογικές εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) Αυτοματισμό, Ρομποτική, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την Νανοτεχνολογία, την Βιοτεχνολογία και την Ψηφιοποίηση.

Για τον λόγο αυτό, τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα του Southeastern δίνουν έμφαση στη στενή παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων στις Επιστήμες και Τεχνολογίες με ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες. Ένας κύριος στόχος είναι η εύκολη προσαρμογή των σπουδαστών  στις νέες απαιτήσεις των νέων τομέων εργασίας, στην  «πράσινης οικονομία» ή στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

CONTINUATION OF STUDIES

To SOUTHEASTERN, πρωτοπορεί, προβλέποντας τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση, δημιουργώντας εξιδεικευμένες ειδικότητες σε θέσεις εργασίας, που απαιτούν νέες δεξιότητες και νέες μεθόδους εκπαίδευσης.

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές για σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και την «Πράσινη Μετάβαση».

Το SOUTHEASTERN, αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς, για μια ανταγωνιστική επαγγελματική και ερευνητική σταδιοδρομία, με παγκόσμιους ορίζοντες.

Καινοτόμες ειδικότητες, αναδιαμορφώνονται, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Αυτοματισμός, η Ρομποτική, η Ψηφιοποίηση, και η Εφαρμογή Μεθόδων Νανοτεχνολογίας «Νέας Γενιάς», για τη μη αναστρέψιμη στροφή ή μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy), που περιγράφεται ως «Πράσινη Μετάβαση», και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε κορυφαία Πανεπιστήμια

Τo  SOUTHEASTERN από την ίδρυσή του τo 1982 δομήθηκε και οργανώθηκε με την έμπρακτη και άκρως  εξειδικευμένη  ακαδημαϊκή υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης για να ακολουθήσει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Αποτελεί ένα σημείο υπεροχής και αναφοράς για μια ανταγωνιστική ερευνητική και επαγγελματική σταδιοδρομία με παγκόσμιους ορίζοντες καθώς έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας με Αμερικανικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού κύρους.

Κατά την διάρκεια της 40 χρονης πορείας του, το Southeastern, έχει αναπτύξει πολλαπλές σχέσεις συνεργασίας, με Αμερικανικά Πανεπιστήμια, διακεκριμένου Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού κύρους, όπως το Boston University (BU), το George Washington University (GWU) το Northeastern University, το Drexel University, City University of New York (CUNY) και το State University of New York.

 

univercity new york

BOSTON UNIVERSITY

Stanford University logo

NORTHEASTERN UNIVERSITY

Rutgers University logo

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

Northeastern University logo

HARVARD UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

STANFORD UNIVERSITY

univercity new york

DREXEL UNIVERSITY

Stanford University logo

DUKE UNIVERSITY

Rutgers University logo

NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Northeastern University logo

NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

New Jersey Institute of Technology logo

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

univercity new york

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

Stanford University logo

RUTGERS UNIVERSITY

Rutgers University logo

TEMPLE UNIVERSITY

Northeastern University logo

CHAPMAN UNIVERSITY

New Jersey Institute of Technology logo

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY

univercity new york

TULANE UNIVERSITY

Stanford University logo

CITYLAB ORLANDO

Rutgers University logo

UNIVERSITY OF SOUTHERN FLORIDA

Northeastern University logo

 UNIVERSITY OF WASHINGTON SAINT LOUIS

New Jersey Institute of Technology logo

MAINE MARITIME ACADEMY

ABOUT US

Η Ειδοποιός διαφορά του Southeastern

-Το 100% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) συνίσταται από κατόχους Διδακτορικών τίτλων, με ερευνητική εμπειρία, σε κορυφαία Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως το Harvard, το Tufts, το Johns Hopkins, το Georgetown, το University of California, Berkeley .

-Το 90% του Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) έχει ενεργό ανάμειξη, σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα.

-Το 100% των τμημάτων διδασκαλίας γίνεται σε τάξεις, κάτω των 10 ατόμων και Τμήματα εργαστηριακής απασχόλησης κάτω των 8 ατόμων, σε face-to-face mode, δια ζώσης.

-Υπάρχει και η δυνατότητα μετάδοσης μαθημάτων μέσω διαδικτύου,  μέσω, live, synchronous, interactive mode.

-Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους (Faculty-to-student ratio) είναι 1:6.

-Το 73,3% των αποφοίτων, καθίστανται κάτοχοι Mεταπτυχιακών Tίτλων Σπουδών,

-130 Αμερικανικά ΑΕΙ, έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern, για συνέχιση ή περάτωση των σπουδών τους.

-80 Βρετανικά ΑΕΙ, έχουν δεχθεί τους αποφοίτους του Southeastern, για συνέχιση και περάτωση των σπουδών τους.

-Καινοτόμα και ανά 2-ετία ανανεούμενα προγράμματα σπουδών, με την δομή και εκτέλεση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος.

-Τα Προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕC Act 2005/36 και τον Ελληνικό Νόμο Ν 4763/2020.

-Εξελιγμένες ειδικότητες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον Αυτοματισμό, την Ρομποτική, την Ψηφιοποίηση και την εφαρμογή Μεθόδων Νανοτεχνολογίας «νέας γενιάς», όπως και τις «Πράσινες Τεχνολογίες».

Προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της «Πράσινης Μετάβασης».

Για όλες τις ειδικότητες σπουδών στο Southeastern, προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή/μετακίνηση (transfer), ή για παράλληλες σπουδές, σύμφωνα με τους Αμερικάνικους Κανόνες Σπουδών (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies). Για παράδειγμα, ένας Μαθηματικός, Τοπογράφος ή Φυσικός, θα μπορούσε να μετακινηθεί σε μια εξειδίκευση αιχμής, όπως την Ρομποτική, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Πράσινες Τεχνολογίες, τη Νανοτεχνολογία ή την Κυβερνοασφάλεια.

GREEN TECHNOLOGIES

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές για τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος, όπως:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝAΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΕΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛYΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές με τα κατάλληλα προσόντα καλούνται να υποβάλλουν εδώτις αιτήσεις τους για πάνω από 75 ειδικότητες σπουδών, όπως:

GREEN TECHNOLOGIES

MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | RENEWABLE ENERGY ENG.

 

GREEN TECHNOLOGIES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | SOLAR ENERGY APPLICATIONS ENG.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια καινοτόμo προσέγγιση στις πρόσφατες τεχνολογίες της ηλιακής ενέργειας. Συμπεριλαμβάνει το νομοθετικό και χρηματοδοτικό καθεστώς σε επενδύσεις ηλιακής ενέργειας και το συντονισμό (project management) για την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων ηλιακών συλλεκτών (PVs). Οι δραστηριότητες της εξειδίκευσης αυτής είναι επίσης η μέτρηση της απόδοσης των συστοιχιών για αστικές, εμπορικές ή βιομηχανικές συσκευές. Η ενεργοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) για ανάπτυξη καινοτομιών στην λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό, αυτόματα έλεγχο ή εφαρμογές ρομποτικής, στην ηλιακή ενέργεια είναι μία αξιοσημείωτη δραστηριότητα της ειδικότητας αυτής.

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει σε πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας, διεθνή μελετητικές επιχειρήσεις για την ηλιακή ενέργεια, πολυεθνικές επενδυτικές εταιρείες-τράπεζες και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων (startup incubator) που ασχολούνται με την ηλιακή ενέργεια.

GREEN TECHNOLOGIES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | WIND ENERGY APPLICATIONS ΕNGINEERING 

Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την εξειδίκευση εφαρμογών αιολικής ενέργειας (επί ξηράς ή υπερακτίων – on-/offshore), την ανάλυση των αεροδυναμικών δυνατοτήτων (aerodynamics), την μελέτη των μηχανολογικών ιδιοτήτων, την κατασκευή των δομικών στοιχείων (structural elements), την ανάλυση των πεδίων ανέμων, τα τεχνικά στοιχεία των περιστροφικών μονάδων (turbines).  H oλοκληρωμένη εξέταση/προσέγγιση νομοτεχνικών στοιχείων για αιολικά πάρκα στην στεριά, στην θάλασσα, και πλωτές κατασκευές.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού που προήλθαν από μεταγραφή τεχνικών άλλων ειδικοτήτων ή ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος έχουνε σταδιοδρομήσει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, σε επενδυτικούς και τραπεζικούς οργανισμούς ή σε εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς για την προώθηση της αιολικής ενέργειας. 

GREEN TECHNOLOGIES

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ENVIRONMENTAL ENG.

Η Εξειδίκευση αυτή έχει σαν σκοπό τη διασφάλιση ικανοποιητικών χαρακτηριστικών στην ποιότητα ζωής του περιβάλλοντος χώρου και οικοσυστημάτων και τις τεχνολογίες αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development). Δομικά χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης αυτής είναι η διασφάλιση ποιότητας στην ατμόσφαιρα και στο υγρό περιβάλλον, το υπέδαφος. Εφαρμογές νανοτεχνολογίας για το περιβάλλον, διαδραστικές επιπτώσεις από ή προς την ενέργεια και επίβλεψη και συντονισμό της αποκαλούμενης «Πράσινη Μετάβασης» (Green Transformation/Transition) του COP-26.  

ανάπτυξη και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage), το σχεδιασμό και κατασκευή αισθητήρων (sensors) για τον ποιοτικό προσδιορισμό των ιδιοτήτων του περιβάλλοντος. μελέτη και επίβλεψη για οικολογικές επιπτώσεις σε οικιστικά, αστικά και βιομηχανικά συστήματα που συσχετίζονται ή δημιουργούνται με το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change) αποτελούν πρωτεύον αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Οι προσαρμογές για αειφόρο/βιώσιμο ανάπτυξη (sustainable development) σε χώρους για αποκατάσταση τοπίου (land reclamation) σε χώρους τέως λατομείων, μεταλλείων, βιομηχανικών περιοχών, ανάπτυξη μονάδων καθαρισμού ή ανακύκλωσης αποτελούν επίσης μερικές από τις βασικές δραστηριότητες της ειδίκευσης αυτής. 

Oι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει σε πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρείες, σε διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με το περιβάλλον, σε πολιτικούς οργανισμούς ή κοινοβούλια, είτε επενδυτικούς ή τραπεζικούς οργανισμούς. 

GREEN TECHNOLOGIES

MHXANIKOI ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ | AUTOMATION & ROBOTICS ΕNG.

Η ειδικότητα αυτή κινείται στις εφαρμογές ηλεκτρισμού σε υψηλές (power) ή χαμηλές (electronic) τάσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Η ψηφιακή μέτρηση μετατροπή σημάτων ενσύρματών (wifi/cloud) πρώτη φάση συνιστά την ψηφιοποίηση όλων των παραμέτρων μια διεργασίας ή μεθόδου παραγωγής. Η επεξεργασία των σημάτων με κλειστούς κύκλους (loops) αποτελεί την δεύτερη φάση για την αυτόματη λειτουργία μιας διεργασίας ή μεθόδου παραγωγής.

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτομάτου ελέγχου χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση (robotics) ή με μερική ανθρώπινη παρέμβαση (cobotics) με χρήση αισθητήρων (sensors) εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και εφαρμογή προγραμμάτων από ευρύ διαδίκτυο (cloud/internet) και τράπεζες αποθήκευσης και επεξεργασίας συγκριτικών πληροφοριών (data banks) είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της ειδικότητας αυτής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν σταδιοδρομήσει στον σχεδιασμό, κατασκευή και επίβλεψη λειτουργίας έξυπνων συστημάτων (smart systems) αυτομάτου ελέγχου και βιομηχανικής παραγωγής, ανάπτυξης συστημάτων υψηλής ασφαλείας με χρήση έξυπνων αισθητήρων (smart sensors), συστημάτων για την διασφάλιση από κινδύνους φωτιάς (fire safety) ή πλήρως αυτοματοποιημένων μονάδων βιομηχανικής παραγωγής. 

GREEN TECHNOLOGIES

EΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ/ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΕNERGY, RESOURCES & SUSTAINABILITY  (ESS)

Το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε φοιτητές και επιστήμονες που έχουν ενδιαφέρον στα θέματα Περιβάλλοντος (Οικολογίας), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και την Αειφόρο Ανάπτυξη, που επίσης περιγράφεται σαν «Πράσινη/Κυκλική Οικονομία» (Green/Cyclical Economy). Θέματα που παρουσιάζονται, συμπεριλαμβάνουν την σύγχρονη κατανόηση των φαινομένων που συσχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού έχουν την δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε Κυβερνητικούς-Περιφερειακούς Οργανισμούς,  Διεθνείς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Πολυεθνικές Εταιρείες κολοσσούς ή Βιομηχανικές Επιχειρήσεις ή με παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς τρίτους.

GREEN TECHNOLOGIES

EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | AGRISCIENCE & AGRITECHNOLOGY

Η καινοτόμος και πρωτοποριακή εξειδίκευση αυτή αποτελεί μία εφαρμογή Αμερικανικών προγραμμάτων σπουδών, που έχουν διακριθεί και έχουν δώσει, μία παγκόσμια ηγετική θέση, στην διάθεση και διακίνηση αγροκτηνοτροφικών προϊόντων στις ΗΠΑ.

Επιστημονικά και Τεχνολογικά οργανωμένες μονάδες παραγωγής, όπως τα Θερμοκήπια, χοιροτροφικές, πτηνοτροφικές ή αγελοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν το αντικείμενο διδασκαλίας, ανάπτυξης και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ανάπτυξη Τεχνολογίας Υψηλής Ακριβείας και Απόδοσης, εκσυγχρονισμός και εκμηχανισμός, αυτοματοποίηση και ρομποτική στην παραγωγή ή τεχνική προώθησης και πωλήσεως, μέσω του διαδικτύου, η στενή παρακολούθηση των διακυμάνσεων και χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων στην διατροφή είναι μερικές από τις στενές εξειδικεύσεις του Προγράμματος αυτού.

Απόφοιτοι του Προγράμματος Αgribusiness σταδιοδρομούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, μεγάλα αγροτοκτηνοτροφικά συγκροτήματα ή μεμονωμένες μονάδες παραγωγής, συσκευασίας και πωλήσεων, με παγκόσμιους ορίζοντες. Δίνεται η ευκαιρία σε ενήλικες παραγωγούς ή ενήλικες, να αποκτήσουν τις δεξιότητες  που απαιτούνται για την καινοτόμο αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα (re-skilling & up-skilling).

GREEN TECHNOLOGIES

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ARCHITECTURAL ΕNG.

To πρόγραμμα αρχιτεκτόνων μηχανικών έχει σχέση με εξειδίκευση για κτίρια με ενασχόληση στον σχεδιασμό/επίβλεψη δομικών κατασκευών με υποβοήθηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ Computer & Design Building Information Modeling, CAT – BIM). H απόδοση των κτιρίων στις μηχανολογικές, ηλεκτρικές, υγειονομικές και ενεργειακές απαιτήσεις αποτελούν τα κύρια αντικείμενα κατάρτισης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σαν σύμβουλοι μηχανικοί, εργολήπτες κατασκευών, προϊστάμενοι κατασκευαστικών τμημάτων ή εταιρειών, ή σύμβουλοι εφαρμογών υλικών κατασκευής κτιρίων. Σε αρμονική συνεργασία με Πολιτικούς, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αναλαμβάνουν τον συντονισμό του σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων για διαμονή γραφείων ή ειδικών κατασκευών όπως νοσοκομείων, σχολείων, εμπορικών κέντρων.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες ή γραφεία, η ανάπτυξη «έξυπνων κτιρίων» με αυτόνομη ενεργειακή συμπεριφορά και ο σχεδιασμός και η κατασκευή πολεοδομικών εφαρμογών (urban planning) αποτελεί επίσης το αντικείμενο των σπουδών. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επιτυχώς σταδιοδρομήσει με ηγετικό ρόλο στις ΗΠΑ, Ευρώπη, και την Μέση Ανατολή.

GREEN TECHNOLOGIES

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ELECTRICAL ENG., ELECTRONIC ENG.

Το πρόγραμμα σπουδών των ηλεκτρολόγων μηχανικών ασχολείται με την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, τις ηλεκτρικές μηχανές, και τις εφαρμογές πληροφορικής, και αυτομάτου ελέγχου σε όλες τις εφαρμογές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αυτόματος έλεγχος και η ρομποτική αποτελούν ένα άλλο αντικείμενο εξειδίκευσης στο πρόγραμμα αυτό με εφαρμογές τόσο στις υψηλές τάσεις (power) όσο και στις χαμηλές τάσεις (electronic engineering).

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (renewable energy sources) αποτελεί επίσης ένα αντικείμενο υψηλής στόχευσης του προγράμματος αυτού. Με παράλληλη εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του αντικειμένου των Μηχανολόγων Μηχανικών η ανάπτυξη ρομποτικών συσκευών από ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά, ρομποτική κατασκευή εξαρτημάτων ή αυτοκινήτων ή εφαρμογές στην παραγωγή τροφίμων είναι ο σχεδιασμός και κατασκευή ρομπότ.

GREEN TECHNOLOGIES

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | MECHANICAL & MANUFACTURING ENG.

Το πρόγραμμα μηχανολόγων μηχανικών εξετάζει ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών αντικειμένων όπως Μηχανική Στερεών (Στατική Δυναμική – Static Dynamics), Μηχανική Υγρών (Fluid Mechanics), Θερμοδυναμική (Thermodynamics), Μηχανική Θερμότητος και Μετατροπής Ενέργειας, Εφαρμογές σε μηχανές όπως εσωτερικής καύσεως, μηχανολογικές διεργασίες παραγωγή και μετατροπή μορφών ενέργειας και ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι από τα αντικείμενα που εξετάζονται στο πρόγραμμα. Η επίλυση τεχνικών προβλημάτων που αφορούν την κοινωνία αποτελούν επίσης άλλο ένα αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ακολουθήσει μια πετυχημένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα, ΗΠΑ, ΕΕ και Μέση Ανατολή καταλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις στο αντικείμενο.

Η ανάπτυξη πρωτοτύπων οργάνων μετρήσεως για εξοικονόμηση ενέργειας σε μηχανές, κτίρια, ή τεχνικές κατασκευές, ο σχεδιασμός αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων και η ανάπτυξη ρομποτικών κατασκευών αποτελεί επίσης την ενασχόληση των αποφοίτων.

To πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα σε αποφοίτους Τεχνικών ή Φυσικών Επιστημών όπως Φυσικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι, ή Μηχανικοί Μεταλλείων να αλλάξουν και επαναπροσαρμόσουν την εξειδίκευσή τους (rescaling, upscaling).

GREEN TECHNOLOGIES

ΝΑΥΠΗΓΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ | MARITIME – OCEAN ΕNG.

Το πρόγραμμα Ναυπηγών έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία και ανταλλαγή σπουδαστών με το New York Maritime Academy του State University of New York (SUNY). Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πλοίων όλων των τύπων, καθώς και την μελέτη ειδικών χαρακτηριστικών σκαφών επίσης δεξαμενόπλοια (tankers), πλοίων μεταφοράς υγροποιημένη φυσικού αερίου (Liquified Natural Gas – LNG), πλοίων αναψυχής (yachts), κρουαζιερόπλοιων ή μεταφοράς οχημάτων (ferriesRR). Η εξειδίκευση αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την αρχιτεκτονική ναυτικών κατασκευών (naval architecture).

Τα αντικείμενα της ρευστομηχανικής (fluid machanics) προώθησης πλοίων, στατικών και δυναμικών δομικών χαρακτηριστικών   πλοίων, κατασκευή για πλατφόρμες παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου και πλωτών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου (FESU) αποτελούν επίσης βασικές δραστηριότητες στο αντικείμενο των ναυπηγών μηχανικών.

Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μπορεί να γίνει σε διεθνής ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής, εταιρείες μεταφοράς και εμπορίας υδρογονανθράκων, οργανισμούς πιστοποίησης ναυτιλιακών κατασκευών, ασφαλιστικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην ναυτιλία, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό. Ένα σύγχρονο αντικείμενο είναι η προσαρμογή δεξαμενοπλοίων  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO (International Maritime Organization) (διπλά τοιχώματα, επεξεργασία καυσίμων, καθαρισμός υγρών ισορροπίας – balanced water treatment).

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν επιτυχώς σταδιοδρομήσει σε διεθνής ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης εταιρειών δραστηριακών δραστηριοτήτων, σε πολυεθνικές  εταιρείες κρουαζιερόπλοιων (cruise ships), ή εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής. 

GREEN TECHNOLOGIES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | PETROLEUM & NATURAL GAS ENG.

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που έχει σχέση με την ανάλυση στοιχείων, σχεδιασμό και προσομοίωση και την κατασκευή μονάδων παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου στην στεριά ή στην θάλασσα. Τρεις είναι οι χαρακτηριστικές και δομικές κατηγορίες της ειδικότητας αυτής:

1. Τεχνολογία ενεργειακών αποθεμάτων (reservοir oil engineering) που προσδιορίζει μέσω προσομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) για τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό της ποσότητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου  στο υπέδαφος σε τρισδιάστατη ή τετραδιάστατη προσέγγιση. Σχετικά και συναφή  γνωστικά αντικείμενα είναι η γεωλογία υδρογονανθράκων, η εφαρμοσμένη γεωφυσική και οι τεχνικές συστημάτων γεωτρήσεων (reservoir engineering).

2. Η ανάπτυξη τεχνικών συστημάτων για την έρευνα (exploration) και την παραγωγή (production) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και έλεγχο των υγρών της γεώτρησης (well mud and management), την ολοκλήρωση κατασκευής γεωτριτικών πηγαδιών σε κατακόρυφη ή κεκλιμένη  μορφή (drilling engineering). 

3. Η τεχνολογία παραγωγής υδρογονανθράκων (production engineering) με συμβατικές καινοτόμες τεχνικές (Enahnced Oil Recovery – EOR), την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση σε όλη την διαδικασία παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί το κύριο αντικείμενο στη υπό εξειδίκευση αυτή. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού που είναι σπουδαστές ή στελέχη πολυεθνικών εταιρειών ενεργείας δραστηριοποιούνται σε θέσεις ευθύνης σε ένα μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όπως Saudi AramcoKuwait PetroleumREPSOLOASIS/Conoco PhillipsArab Gulf Oil Company (AGOCO), ENI/MellitahZweteinaWahaAkakusPetrobras

Oι δαπάνες εκπαίδευσης των σπουδαστών στο πρόγραμμα αυτό στην πλειοψηφία έχουν καλυφθεί από τις εταιρείες υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανικών οι σπουδαστές μελέτησαν και εξετέλεσαν καινοτόμες προτάσεις εφαρμογής στην διπλωματική τους διατριβή επιλύοντάς μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων για την παραγωγή υδρογονανθράκων σε κάθε εταιρεία. 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SOUTHEASTERN

STEM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | COMPUTER HARDWARE & DIGITAL ELECTRONICS

Το αντικείμενο της τεχνολογίας Η/Υ (Information Technology – IT) συνδυάζει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό Η/Υ με αξιοποίηση εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή τμημάτων ή ολόκληρων συστημάτων τμημάτων Η/Υ με παράλληλα ανάπτυξη των προγραμμάτων ελέγχου είναι το βασικό αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας Η/Υ για τράπεζες εμπορικές επιχειρήσεις ή μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου καθώς και ανάπτυξης συστημάτων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους αποτελεί μία άλλη δραστηριότητα του προγράμματος αυτού. Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν δραστηριοποιηθεί σε ηγετικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες ICT (Information Communication Technology), ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs) στην ηλεκτρονική – αυτόματο έλεγχο – ρομποτική.

Καινοτόμες δραστηριότητες σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) και την κοινωνία των πληροφοριών όπως αναμένεται μέχρι το 2050, καθιστούν το πρόγραμμα αυτό τον κύριο άξονα ανάπτυξης σε εθνικό ή’ παγκόσμιο επίπεδο.

STEM

EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | COMPUTER SCIENCES/ENGINEERING

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών (hardware) με σύγχρονη κατανόηση των προγραμμάτων προγραμματισμού των Η/Υ (software).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει σχεδιασμό συστημάτων προγραμματισμό Η/Υ με εφαρμογή γενικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων Η/Υ και σύγχρονος συστημάτων μικροεπεξεργαστών είναι μία από επίσης προτεραιότητες του προγράμματος αυτού.

Εφαρμογές από είναι το cloud, οι Τεχνολογίες Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity), επίσης και ανάπτυξη λογισμικού για εξυπηρέτηση προγραμμάτων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ), η ανάπτυξη αισθητήρων για αυτόνομο ηλεκτρικά οχήμα (autonomous electric vehicles AEV), η αποθήκευση ενέργειας με στερεούς συσσωρευτές και η ανάπτυξη συστημάτων υγρού υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων είναι τα κατά προτεραιότητα για επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα μέχρι το 2050.

Οι καινοτόμες αυτές εφαρμογές αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο διαλέξεων, όσο και σε δραστηριότητα σε επίπεδο καινοτόμων εργαστηριακών-τεχνολογικών εφαρμογών.
Η δυνατότητα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από ομάδες σπουδαστών με συντονισμό των μελών του επιστημονικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Southeastern αποτελεί έναν από επίσης υψηλούς στόχους του Information Technology IT. Ήδη απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ξεκινήσει επίσης δικές του επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή επίσης ΗΠΑ (π.χ. βηματοδότες καρδιάς, σύνθετα συστήματα ασφαλείας, ή εφαρμογές virtual reality. Καθόλου τυχαίο που επίσης μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει επίσης ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες επίσης Google, General Electric, Cisco, Intel, IBM, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak.

STEM

ΝΑΥΠΗΓΟΙ MΗΧΑΝΙΚΟΙ | MARITIME – OCEAN ΕNG.

Το πρόγραμμα Ναυπηγών έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία και ανταλλαγή σπουδαστών με το New York Maritime Academy του State University of New York (SUNY). Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πλοίων όλων των τύπων, καθώς και την μελέτη ειδικών χαρακτηριστικών σκαφών επίσης δεξαμενόπλοια (tankers), πλοίων μεταφοράς υγροποιημένη φυσικού αερίου (Liquified Natural Gas – LNG), πλοίων αναψυχής (yachts), κρουαζιερόπλοιων ή μεταφοράς οχημάτων (ferriesRR). Η εξειδίκευση αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την αρχιτεκτονική ναυτικών κατασκευών (naval architecture).

Τα αντικείμενα της ρευστομηχανικής (fluid machanics) προώθησης πλοίων, στατικών και δυναμικών δομικών χαρακτηριστικών   πλοίων, κατασκευή για πλατφόρμες παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου και πλωτών μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου (FESU) αποτελούν επίσης βασικές δραστηριότητες στο αντικείμενο των ναυπηγών μηχανικών.

Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μπορεί να γίνει σε διεθνής ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής, εταιρείες μεταφοράς και εμπορίας υδρογονανθράκων, οργανισμούς πιστοποίησης ναυτιλιακών κατασκευών, ασφαλιστικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην ναυτιλία, επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον θαλάσσιο τουρισμό. Ένα σύγχρονο αντικείμενο είναι η προσαρμογή δεξαμενοπλοίων  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IMO (International Maritime Organization) (διπλά τοιχώματα, επεξεργασία καυσίμων, καθαρισμός υγρών ισορροπίας – balanced water treatment).

Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν επιτυχώς σταδιοδρομήσει σε διεθνής ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνής οργανισμούς πιστοποίησης εταιρειών δραστηριακών δραστηριοτήτων, σε πολυεθνικές  εταιρείες κρουαζιερόπλοιων (cruise ships), ή εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής. 

STEM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | INFORMATION TECHNOLOGY ENG. FOR CYBERSECURITY & 5G NETWORKS & CLOUD COMPUTING

Tο Πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους Μηχανικούς Πληροφορικής για την πρόληψη, αντιμετώπιση- διασφάλιση από διαδικτυακές επιθέσεις (cyber-attacks) στον επιχειρηματικό, τραπεζικό και κυβερνικό χώρο. Θέματα που εξετάζονται σε αυτή την καινοτόμο ειδικότητα συμπεριλιμβάνουν τα εργαλεία και πλατφόρμες μάθησης (tools and learning platforms), αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μετασχηματισμούς διαχειρήσεως στοιχείων με ψηφιακές τεχνολογίες, αντιμετώπιση εξωτερικών επεμβάσεων σε δίκτυα (disruption & threats) από εγκληματικές-τρομοκρατικές εξωτερικές δραστηριότητες (cyber-crime & cyber-terrorism).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε σε πολυεθνικές εταιρείες που έχουν σαν αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, τοίχους ασφαλείας  (firewalls), ασφάλειας   δικτύων οικονομικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις παραγωγής εμπορίας ενεργειακών πόρων, ναυτιλιακές εταιρείες κολοσσούς, όπως επίσης και Διεθνείς Οργανισμούς με επίκεντρο την διακίνηση πληροφοριών και στοιχείων (data).

STEM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | COMPUTER HARDWARE & DIGITAL ELECTRONICS

Το αντικείμενο της τεχνολογίας Η/Υ (Information Technology – IT) συνδυάζει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό Η/Υ με αξιοποίηση εφαρμοσμένων μαθηματικών.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή τμημάτων ή ολόκληρων συστημάτων τμημάτων Η/Υ με παράλληλα ανάπτυξη των προγραμμάτων ελέγχου είναι το βασικό αντικείμενο του προγράμματος αυτού.

Η ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας Η/Υ για τράπεζες εμπορικές επιχειρήσεις ή μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου καθώς και ανάπτυξης συστημάτων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους αποτελεί μία άλλη δραστηριότητα του προγράμματος αυτού. Απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν δραστηριοποιηθεί σε ηγετικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες ICT (Information Communication Technology), ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs) στην ηλεκτρονική – αυτόματο έλεγχο – ρομποτική.

Καινοτόμες δραστηριότητες σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) και την κοινωνία των πληροφοριών όπως αναμένεται μέχρι το 2050, καθιστούν το πρόγραμμα αυτό τον κύριο άξονα ανάπτυξης σε εθνικό ή’ παγκόσμιο επίπεδο.

STEM

EΠΙΣΤΗΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | COMPUTER SCIENCES/ENGINEERING

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών (hardware) με σύγχρονη κατανόηση των προγραμμάτων προγραμματισμού των Η/Υ (software).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει σχεδιασμό συστημάτων προγραμματισμό Η/Υ με εφαρμογή γενικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων Η/Υ και σύγχρονος συστημάτων μικροεπεξεργαστών είναι μία από επίσης προτεραιότητες του προγράμματος αυτού.

Εφαρμογές από είναι το cloud, οι Τεχνολογίες Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity), επίσης και ανάπτυξη λογισμικού για εξυπηρέτηση προγραμμάτων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ), η ανάπτυξη αισθητήρων για αυτόνομο ηλεκτρικά οχήμα (autonomous electric vehicles AEV), η αποθήκευση ενέργειάς με στερεούς συσωρευτές και η ανάπτυξη συστημάτων υγρού υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων είναι τα κατά προτεραιότητα για επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα μέχρι το 2050.

Οι καινοτόμες αυτές εφαρμογές αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο διαλέξεων, όσο και σε δραστηριότητα σε επίπεδο καινοτόμων εργαστηριακών-τεχνολογικών εφαρμογών.
Η δυνατότητα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από ομάδες σπουδαστών με συντονισμό των μελών του επιστημονικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Southeastern αποτελεί έναν από επίσης υψηλούς στόχους του Information Technology IT. Ήδη απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ξεκινήσει επίσης δικές του επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή επίσης ΗΠΑ (π.χ. βηματοδότες καρδιάς, σύνθετα συστήματα ασφαλείας, ή εφαρμογές virtual reality. Καθόλου τυχαίο που επίσης μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει επίσης ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες επίσης Google, General Electric, Cisco, Intel, IBM, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak.

STEM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | PETROLEUM & NATURAL GAS ENG.

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που έχει σχέση με την ανάλυση στοιχείων, σχεδιασμό και προσομοίωση και την κατασκευή μονάδων παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου στην στεριά ή στην θάλασσα. Τρεις είναι οι χαρακτηριστικές και δομικές κατηγορίες της ειδικότητας αυτής: 1. Τεχνολογία ενεργειακών αποθεμάτων (reservοir oil engineering) που προσδιορίζει μέσω προσομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) για τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό της ποσότητας πετρελαίου ή φυσικού αερίου  στο υπέδαφος σε τρισδιάστατη ή τετραδιάστατη προσέγγιση. Σχετικά και συναφή  γνωστικά αντικείμενα είναι η γεωλογία υδρογονανθράκων, η εφαρμοσμένη γεωφυσική και οι τεχνικές συστημάτων γεωτρήσεων (reservoir engineering). 2. Η ανάπτυξη τεχνικών συστημάτων για την έρευνα (exploration) και την παραγωγή (production) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και έλεγχο των υγρών της γεώτρησης (well mud and management), την ολοκλήρωση κατασκευής γεωτριτικών πηγαδιών σε κατακόρυφη ή κεκλιμένη  μορφή (drilling engineering).  3. Η τεχνολογία παραγωγής υδρογονανθράκων (production engineering) με συμβατικές καινοτόμες τεχνικές (Enahnced Oil Recovery – EOR), την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση σε όλη την διαδικασία παραγωγής υδρογονανθράκων αποτελεί το κύριο αντικείμενο στη υπό εξειδίκευση αυτή. 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού που είναι σπουδαστές ή στελέχη πολυεθνικών εταιρειών ενεργείας δραστηριοποιούνται σε θέσεις ευθύνης σε ένα μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όπως Saudi AramcoKuwait PetroleumREPSOLOASIS/Conoco PhillipsArab Gulf Oil Company (AGOCO), ENI/MellitahZweteinaWahaAkakusPetrobrasOι δαπάνες εκπαίδευσης των σπουδαστών στο πρόγραμμα αυτό στην πλειοψηφία έχουν καλυφθεί από τις εταιρείες υδρογονανθράκων. Ιδιαίτερα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανικών οι σπουδαστές μελέτησαν και εξετέλεσαν καινοτόμες προτάσεις εφαρμογής στην διπλωματική τους διατριβή επιλύοντάς μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων για την παραγωγή υδρογονανθράκων σε κάθε εταιρεία. 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Φαρμακολογία και Κλινική Χημεία

Βιοτεχνολογία

Επιστήμη και Τεχνολογία τροφίμων

Μηχανικοί Βιοιατρικής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | CLINICAL PSYCHOLOGY

Το πρόγραμμα της κλινικής ψυχολογίας αποσκοπεί να προσφέρει στους σπουδαστές του την τεχνική κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Εξετάζονται οι βασικές θεωρίες ψυχολογίας καθώς και τα βασικά εργαλεία για τις ψυχολογικές ερευνητικές μεθόδους. Επίσης αναλύονται θέματα που έχουν σχέση με ειδικά προβλήματα στη μάθηση, όπως ο αυτισμός, η δυσλεξία, τα προβλήματα εξαρτήσεων (αλκοολισμός, ναρκωτικά) ή προβλήματα διαχειρίσεων πολυπολιτισμικών ανθρώπινων πόρων. Όλα αυτά αποτελούν μερικές βασικές επαγγελματικές δραστηριότητες για μία αυτόνομη ή εξαρτημένη σταδιοδρομία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ | GEOPOLITICS & GEOSTRATEGY

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών (hardware) με σύγχρονη κατανόηση των προγραμμάτων προγραμματισμού των Η/Υ (software).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει σχεδιασμό συστημάτων προγραμματισμό Η/Υ με εφαρμογή γενικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων Η/Υ και σύγχρονος συστημάτων μικροεπεξεργαστών είναι μία από επίσης προτεραιότητες του προγράμματος αυτού.

Εφαρμογές από είναι το cloud, οι Τεχνολογίες Δικτύων 5ης Γενιάς (Technologies of 5G networks), Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων (Cybersecurity), επίσης και ανάπτυξη λογισμικού για εξυπηρέτηση προγραμμάτων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – ΑΙ), η ανάπτυξη αισθητήρων για αυτόνομο ηλεκτρικά οχήμα (autonomous electric vehicles AEV), η αποθήκευση ενέργειάς με στερεούς συσωρευτές και η ανάπτυξη συστημάτων υγρού υδρογόνου και ηλεκτρικών οχημάτων είναι τα κατά προτεραιότητα για επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα μέχρι το 2050.

Οι καινοτόμες αυτές εφαρμογές αναπτύσσονται τόσο σε επίπεδο διαλέξεων, όσο και σε δραστηριότητα σε επίπεδο καινοτόμων εργαστηριακών-τεχνολογικών εφαρμογών.
Η δυνατότητα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και εφαρμογών από ομάδες σπουδαστών με συντονισμό των μελών του επιστημονικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Southeastern αποτελεί έναν από επίσης υψηλούς στόχους του Information Technology IT. Ήδη απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν ξεκινήσει επίσης δικές του επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή επίσης ΗΠΑ (π.χ. βηματοδότες καρδιάς, σύνθετα συστήματα ασφαλείας, ή εφαρμογές virtual reality. Καθόλου τυχαίο που επίσης μεγάλος αριθμός πρώην σπουδαστών του Southeastern έχει σταδιοδρομήσει επίσης ΗΠΑ σε κορυφαίες εταιρείες επίσης Google, General Electric, Cisco, Intel, IBM, Morgan Stanley, Accenture, Oracle, Fed Ex, American Express, Thomson Reuters, Eastman Kodak.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | ECONOMICS

Το πρόγραμμα της οικονομικής επιστήμης, προσφέρει στους σπουδαστές του την πλήρη κατανόηση των όποιων σπουδαίων προβλημάτων στον κόσμο.

Θέματα όπως το παγκόσμιο εμπόριο, η ανεργία, ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα στον εθνικό προϋπολογισμό σε κάθε χώρα, η αντιμετώπιση των κρατικών και εταιρικών χρεών κ.α που αποτελούν τα βασικά αντικείμενα που εξετάζονται στην οικονομική επιστήμη.

Οι απόφοιτοι στο πρόγραμμα αυτό έχουν την δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τράπεζες, κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες, εκδοτικούς ή τηλεοπτικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανώσεις και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  |  SOCIOLOGY

Το Πρόγραμμα αυτό καλύπτει όλο το φάσμα των Θεωριών των Κοινωνιολογικών Επιστημών, σε συνδυασμό με μία σειρά μαθημάτων επιλογής από τις συγγενείς Κοινωνικές Επιστήμες, όπως η Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Ιστορία.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού, έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με έρευνα στην Κοινωνιολογία, στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, όπως οι Πρόσφυγες, Μετανάστες, Μειονοτικές ομάδες, ομάδες προσώπων με έντονα οικονομικά, υγειονομικά , ή προβλήματα ψυχικής υγείας ή εξαρτήσεων.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες, οργανισμοί εκπαίδευσης ανέργων, αποτελούν μερικούς από τους πιθανούς εργοδότες ή συνεργάτες, των αποφοίτων του Προγράμματος της Κοινωνιολογίας, μαζί με την δυνατότητα για μία σταδιοδρομία στον χώρο των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων, για διδασκαλία ή έρευνα, όπως τα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών  (ΟΗΕ) και τις διάφορες υπηρεσίες τους (π.x η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες – United Nations Commissioner for Refugees, o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης – International Organιzation for Migration, IOM), ή σε οργανισμούς δραστηριοτήτων Κοινωνικής Μέριμνας/ Ευθύνης (Social Responsibility).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΜΕ) – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | MASS MEDIA, COMMUNICATIONS & JOURNALISM

Το Πρόγραμμα αυτό με πρωτοπόρο την Δημοσιογραφία, στην έντυπη, ραδιοφωνική, τηλεοπτική, ηλεκτρονική-μέσω διαδικτύου, προσφέρουν στους σπουδαστές του, την πολυδιάστατη δυνατότητα αποστολής ειδήσεων, ή μηνυμάτων, με μία ταχύτατη αμεσότητα και σε περιφεριακές ή τεράστιες αποστάσεις εκατομμύρια ανθρώπων, μπορούν να είναι οι αποδέκτες των εξειδικευμένων υπηρεσιών των αποφοίτων.

Οι Επιστήμες ΜΜΕ συμπεριλαμβάνουν την παρουσίαση και επεξεργασία των Θεωρητικών και Τεχνικών παραμέτρων της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας. Προετοιμάζει τους σπουδαστές για μία σταδιοδρομία για εφημερίδες  έντυπες ή ηλεκτρονικές, διαφημιστικούς οργανισμούς, ομίλους δημοσίων και κινηματογραφικών δραστηριοτήτων.

Οι απόφοιτοι μπορύν επίσης να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, που περιλαμβάνει την έρευνα και διδασκαλία θεμάτων Επικοινωνιών, περιλαμβάνοντας τα Κοινωνικά Μέσα (social media) και κάθε μορφής διαδικτυακές εφαρμογές, Πρακτορεία Ειδήσεων όπως Thomson Reuters, Associated Press (AP), τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς ή Γραφεία Τύπου επιχειρήσεων, πολιτικών κομμάτων, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΗOTEL ΜANAGEMENT

Το πρόγραμμα του Ηotel Μanagement επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων ικανοτήτων στην πετυχημένη και αποτελεσματική σε μία ξενοδοχειακή μονάδα ή σε ένα συγκρότημα τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού μπορούν να γίνουν στελέχη πολυεθνικών μονάδων και αλυσίδων ξενοδοχείων, μεγάλων και μεσαίου μεγέθους ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων, συγκροτημάτων διακοπών ή αναψυχής.

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | REAL ESTATE MANAGEMENT

Το Πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τα πρότυπα του Αμερικανικού γίγνεσθαι στον χώρο της εμπορίας ακινήτων με παγκόσμιο ακτίνα δράσεως. Περιλαμβάνει τον χώρο των Πωλήσεων και Ενοικιάσεων Ακινήτων, την Εκτίμηση Εμποριακής Αξίας (Αppraisal), την προώθηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων, την εφαρμογή Μακροχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (Leasing), την ανάπτυξη στεγαστικών ή Εμπορικών Συγκροτημάτων (shopping malls), καθώς και την ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών σε αγορά ακινήτων για την απόκτηση διαρκούς αδείας εισόδου (golden visa).

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | SPORTS MANAGEMENT

Το πρόγραμμα αυτό ασχολείται με την εκπαίδευση και κατάρτιση Επιστημονικών Στελεχών ή Παραγόντων στον χώρο των Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Βιομηχανίας του Αθλητισμού που κινείται, με πολλά δισεκατομμύρια Ευρώ.

Οι απόφοιτοι σταδιοδρομούν με διεθνείς ορίζοντες χωρίς περιοριστικά όρια, στην ανάπτυξη πολιτικής, γεωγραφικών συνόρων ή πολιτισμικών ή εθνικών περιορισμών, περιλαμβάνει και την ανάπτυξη εταιρικών ταυτοτήτων ή προτύπων οικονομικών-χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. Η Διοίκηση Επιχειρήσεων το Management, αποτελούν το κορμό του Προγράμματος αυτού, συγχρόνως με την ανάπτυξη δεξιοτήτων  υψηλής ποιότητας και εμβέλειας στις δραστηριότητες διαπραγματεύσεων, νομικών και δεοντολογικών προβλημάτων, την ανάπτυξη χορηγών (sponsorships)  αθλητικών ομάδων, μη εξαιρώντας την καταλωτική συμπεριφορά των αθλητικών σωματείων, σε συνδυασμό με την ψυχολογία του ευρύτερου για της αθλητικές δραστηριότητες.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού έχουν διακριθεί στον Ελληνικό,  Ευρωπαϊκό ή Αμερικανικό χώρο όπως η καλαθοσφαίριση (basketball), με εξαιρετικές επιδόσεις, μέχρι και την Αμερικανική Διοργάνωση Καλαθοσφαίρισης (NBA).

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | SHIPPING MANAGEMENT

Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν βασικό σκοπό την παρουσίαση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην Διοίκηση και Δραστηριότητες Λειτουργίας της Ναυτιλίας (shipping operations).

H ανάπτυξη μακροχρόνιων συμβολαίων για μεταφορά ενεργειακών πόρων, εμπορευματικών-κυβωτίων (containers), μεταφοράς ξηρών φορτίων (bulk) αποτελούν τους κύριους τομείς δραστηριότητας των αποφοίτων. Η οργάνωση και εκτέλεση χρηματο-οικονομικών εργασιών σε συνεργασία με μεγάλες τράπεζες για αγορά πλοίων (banking finance)  είναι άλλο ένα αντικείμενο που οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν διακριθεί στον διεθνή χώρο.

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | AGRIBUSINESS MANAGEMENT

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια Αμερικανική καινοτόμο εξειδίκευση, που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες δραστηριοτήτων στον αγροτικό, κτηνοτροφικό κλάδο και στην παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων διατροφής.

Η πρωτοποριακή εξειδίκευση  αυτή είναι μέσα στο πλαίσιο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο Μarketing, την χρηματο-οικονομική πλευρά των δραστηριοτήτων παραγωγής τροφίμων και το Management Αγροτοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε παγκόσμιες διαστάσεις. Ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων με εξαιρετικές προοπτικές προσφέρεται για τους αποφοίτους του Agribusiness, ξεκινώντας με το εμπόριο cοmmodities, futures and options και βασικών αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο, την διοίκηση μεγάλων αγροτοκτηνοτροφικών συγκροτημάτων ή μονάδων, διαδικτυακή προβολή και εμπορία προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας, συσκευασίας και ονομασίας προέλευσης  (ΠΟΠ – Protected Geographical Indication, PGI και Protected Designation of Origin, PDO), Εγγυημένα Παραδοσιακά Προϊόντα (ΕΠΙΠ – Traditional Specialities Guaranteed, TSG), όπως το ελαιόλαδο, αρωματικά προϊόντα οργανικής και ποιοτικής καλλιέργειας, η ανάπτυξη, τήρηση και προβολή των ποιοτικών προδιαγραφών προϊόντων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αυτού σταδιοδρομούν σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές ή Πολυεθνικές Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας (supply chain industry), xρηματο-οικονομικούς οργανισμούς και Τράπεζες.

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ | ΒANKING & FINANCE

Το πρόγραμμα Banking and finance ασχολείται με την αριστοποίηση των μηχανισμών για αξιοποίηση καταθέσεων, ενεργοποίηση επενδύσεων, αποδοτικών χρήσεων των χρηματιστηρίων, το εμπόριο συναλλάγματος και επενδυτική αξιοποίηση των κεφαλαίων (private banking).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως εθνικές και πολυεθνικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, πολυεθνικούς επενδυτικούς οργανισμούς καθώς και στην άσκηση χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανεξάρτητη η προσωπική βάση.

BUSINESS ADMINISTRATION & MANAGEMENT

ΗΛΕΚTΡΟΝΙΚΟ EMΠΟΡΙΟ |  Ε-COMMERCE

Η εξειδίκευση του ecommerce στη γενική Διοίκηση επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύει τον συνδυασμό της ηγετικής θέσης μάνατζερ μιας εμπορικής μονάδας με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, που λειτουργούν με βάση το δίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταυτόχρονη εξοικείωση τόσο με τους κανόνες του Εθνικού η Διεθνούς εμπορίου και η αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του internet και των social media, προσφέρουν εξαιρετικές προοπτικές για σταδιοδρομία σε εμπορικες βιομηχανικές τουριστικές η αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις, μαζί με τη δυνατότητα ανάπτυξης για νεοφυείς εταιρείες startups.

HEALTH SCIENCES

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | PHARMACY & CLINICAL CHEMISTRY

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων που απευθύνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός φαρμακείου ή στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Μαζί με την διδασκαλία γίνεται η εξοικείωση των σπουδαστών σε εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα προσφέρονται ευκαιρίες και σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της Φαρμακευτικής, Κλινικής Χημείας και Φαρμακολογίας για την αντιμετώπιση του COVID (σε συνεργασία με την εταιρεία Biotherapeutics στη Νέα Υόρκης) ή που αφορούν στα βλαστοκύτταρα για την θεραπεία του καρκίνου και την αντιμετώπιση του Alzheimer.

HEALTH SCIENCES

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | BIOTECHNOLOGY

Tο πρόγραμμα σπουδών της Βιοτεχνολογίας, έχει σαν στόχο να δώσει στους σπουδαστές, ένα δομημένο πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων για να αντιμετωπίσει/προετοιμάσει ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που έχουν σχέση με την δομή και την Χημεία των Έμβιων Συστημάτων. Δίνεται η ευκαιρία για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα ή σε προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων από φαρμακευτικές εταιρείες. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει συνέχιση σπουδών σε ερευνητικό επίπεδο σε ένα μεγάλο φάσμα φυσικών ή ιατρικών επιστημών.

HEALTH SCIENCES

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ | FOOD SCIENCE & NUTRITION

To πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους σπουδαστές του για θέσεις ευθύνης των επιστήμων τροφίμων και διατροφής και στην έρευνα και ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων διατροφής. Η Θεραπευτική Διαιτολογία αποτελεί έναν άλλο στόχο για την κατάρτιση των αποφοίτων. Με τον τρόπο αυτό οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού μπορούν να καταστούν στελέχη εγχώριων ή διεθνών εταιρειών ανάπτυξης και παραγωγής τροφίμων να ξεκινήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στον χώρο των οργανικών τροφίμων ή προϊόντων συμπληρωματικής διατροφής ή να ασχοληθούν με τις θεραπευτικές δραστηριότητες για την επίλυση προβλημάτων ασθενών που έχουν πρoβλήματα υγείας που συνδέονται με την διατροφή τους.

HEALTH SCIENCES

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | BIOMEDICAL ENGINEERING

To πρόγραμμα για Βιοατρικούς Μηχανικούς εκπαιδεύει τους ειδικούς για ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών στις Eπιστήμες Aνθρώπινης Yγείας έρευνα και ανάπτυξη στα συστήματα φυσιολογίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της προσφοράς υπηρεσιών διάγνωσης ή θεραπείας, με συσκευές υψηλής τεχνολογίας (Nuclear Magnetic Resonance, NMR, Gamma rays, radiotherapy).

Οι χώροι των Biomechanics, Molecular Cellular Tissue Materials Engineering, Biomedical Imaging, Computational Modeling and Nanotechnology, transdermal drug delivery, targeted drug delivery, mRNA Cancer Therapy αποτελούν τμήμα των αντικειμένων διδασκαλίας και έρευνας και εργαστηριακής άσκησης. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να έχουν ενεργό συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα μεγάλης διαρκείας (σε συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρεία Biotherapeutics) που γίνονται πάνω σε θέματα της Ανθρώπινης Υγείας.

 Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν σαν επιστημονικοί σύμβουλοι στον σχεδιασμό, ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό κλινικών και νοσοκομείων, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων θεραπείας ή αποκατάστασης της υγείας όπως και για καινοτόμα και σύγχρονα διαγνωστικά κέντρα. Ο χώρος αυτός εξελίσσεται και αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα με μεταφορά τεχνολογίας από τις ΗΠΑ. Εφαρμογές του Genetic Engineering αποτελούν μια ενεργή δραστηριότητα των αποφοίτων.

HEALTH SCIENCES

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΠΡΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | CLINICAL CHEMISTRY & PREMEDICAL STUDIES

Το πρόγραμμα Κλινικής Χημείας αποτελεί ένα υποσύνολο της επιστήμης της Xημείας που συνδυάζεται με εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας (Molecular Biology) και της Βιοχημείας (Biochemistry). Η ανάπτυξη Εφαρμογών Mικροβιολογίας είτε σε διαγνωστικό επίπεδο είτε σε ερευνητικό ή θεραπευτικό αντικείμενο, αποτελεί τον βασικό στόχο του προγράμματος αυτού, η ενασχόληση των αποφοίτων σε σύγχρονα μικροβιολογικά-διαγνωστικά κέντρα, σε μικροβιολογικά εργαστήρια κλινικών μονάδων ή σε συμμετοχή μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα, αποτελεί τον στόχο του προγράμματος αυτού.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού έχουν επίσης την ευκαιρία κατόπιν εξετάσεων στα Αμερικανικά ή Βρετανικά Μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής Επιστήμης (MD, Medical Colleges Admission Test, MCAT, για τις ιατρικές σχολές των ΗΠΑ ή GAMSAT για τις Βρετανικές ή Ιρλανδικές Σχολές) απαιτώντας τέσσερα χρόνια σπουδών για την απόκτηση των προσόντων του ιατρικού επαγγέλματος. Στο πρόγραμμα αυτό ένας μεγάλος αριθμός των αποφοίτων σταδιοδρομεί στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ασκώντας το ιατρικό επάγγελμα σε διάφορες ειδικότητες όπως νευροχειρουργοί, ογκολόγοι, γυναικολόγοι.

Όλα τα πρόγραμμα σπουδών του SOUTHEASTERN διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα και έχουν διάρκεια 4 έτη.

Για σπουδαστές με ελλείψεις στην Αγγλική Γλώσσα προσφέρονται εντατικά προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας σε 3 διαφορετικά επίπεδα, μετά από ειδικές εξετάσεις κατάταξης.

Για όλες τις ειδικότητες σπουδών προσφέρεται η δυνατότητα για μεταγραφή (Transfer) ή για παράλληλες σπουδές (Τransfer of Academic Credits, Change of Concentration, Top-up Completion Studies)

Οι σπουδαστές με εξαιρετική ακαδημαϊκή απόδοση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μερική οικονομική ενίσχυση σε συνδυασμό με ενεργό συμμετοχή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες (research assistantships) του Southeastern.

To Γραφείο Σταδιοδρομίας και Πρακτικής Εξάσκησης υποβοηθά τους σπουδαστές και αποφοίτους του Southeastern για εξεύρεση θέσεων εργασίας διεθνώς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Καναδάς, Μέση Ανατολή). Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα εξάσκησης (internship/stage) σε Ελληνικές ή Πολυεθνικές εταιρείες.

Σπούδασε στο

SOUTHEASTERN

Οι πρωτοπόροι στα αμερικάνικα προγράμματα σπουδών, έρευνας και καινοτομίας από το 1982

Ζητήστε τώρα να κατεβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο μας

Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας συνδέσμους που παρέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνουμε

SOUTHEASTERN

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1982

Innovation Campus στην Αθήνα, 28ης Οκτωβρίου  87, Αγία Παρασκευή, Τηλ. : (+30) 211 23 45 884